Kontakty

Ing. Petr Kříž, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří

mobil: 725 571 781, tel.: 951 424 315, email: petr.kriz@+ přípona nature.cz

 

AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice

!!!!! Pracoviště Litoměřice a Ústí nad Labem mají nová telefonní čísla!!!!

jméno

činnost

telefon

mobil

Benešová Lucie, Bc. asistentka PR manažera LIFE

951 424 319

703 499 067
Buk Martin informatik, správa sítě, GIS

951 424 303

720 512 444
Hamerský Roman, Ing, MSc. botanik, PPK, NATURA 2000, mezinárodní spolupráce

951 424 311

725 701 394
Janda Zdeněk, Ing. zástupce vedoucího odd. ochrany přírody a krajiny, zemědělství, pozemkové úpravy, ÚSES, stavební činnost okr. Děčín

951 424 308

606 269 736
Kopecká Šárka, Ing. zemědělství, agroenviromentální programy, stavební činnost okr. Česká Lípa

951 424 309

725 926 266
Kopecký Vladislav, Ing. vedoucí Oddělení péče o přírodu a krajinu, krajinotvorné programy

951 424 312

723 249 399
Krupková Jana vedoucí provozního oddělení, podatelna

951 424 302

731 664 054
Kubátová Gabriela, Ing.
manažer projektu LIFE

-

703 499 065
Kyselka Jan, Mgr. vedoucí Oddělení ochrany přírody a krajiny

951 424 316

725 843 347

Moravec Pavel

zoolog

951 424 310

731 632 358

Nitsch Ondřej, Mgr., Bc.

PR manažer LIFE

951 424 317

703 499 066

Parýzková Zdeňka, Ing., DiS IP LIFE

951 424 313

725 701 386

Pokorná Pavlína, Ing. Bc.

 

zemědělství, dřeviny

951 424 314

731 694 774

 

Porteš Michal, Mgr.

 

zoolog

951 424 307

730 841 341

Prahová Jana ekonomka

951 424 301

731 664 053

Sršňová Miroslava, Bc., Bc. stavební činnost Louny, Lovosice, Most

951 424 306

606 620 097
Šatrová Bohumila, Ing. arch. stavební činnost v okr. Litoměřice, územní plánování, krajinný ráz

951 424 304

724 243 860
Tremlová Kateřina, Mgr. botanika LIFE

951 424 320

703 499 068
Vlček Martin, Ing. zoologie LIFE

951 424 318

606 640 286
Vodvářková Tereza, Ing. stavební činnost okr. Teplice, Ústí nad Labem

951 424 305

725 701 369

 

AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří, Detašovaná kancelář Děčín, Teplická 424/69, 405 02 Děčín

 

jméno

činnost

mobil

Černá Lenka, Mgr. práce s veřejností, odborný referent 725 729 103

Křivánek Jiří, Mgr.

lesnictví

725 141 703

Libichová Lenka, Mgr. Ing.

NATURA 2000

602 971 453

 

AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří, pracoviště Ústí nad Labem,  Bělehradská 1308/17,

400 01 Ústí nad Labem

 

jméno

činnost

telefon

mobil

Bělohoubek Jiří, Mgr. vedoucí oddělení sledování stavu biodiverzity, botanika, NATURA 2000

951 424 326

725 708 499
Forejt Michal, Mgr.
krajinný ekolog

951 424 331

725 141 682
Chvátal Petr, RNDr. geologie, MaS, PPK, územní plány

951 424 324

602 205  598
Matějková Adéla, Mgr. zoologie

951 424 327

725 701 406

Podrápská Radka, Ing.

vodní hospodářství, OPŽP

951 424 329 774 205 585

Pošvová Sládečková Pavlína

ekonomka

951 424 321

730 806 814

Stuchlík Tomáš, Ing.

OPŽP, POPFK, vodní hospodářství, lesnictví 

951 424 322

777 205 585
Šolcová Štěpánka dendrologie, krajinný ráz, památné stromy, OPŽP

951 424 328

725 729 135
Vohralík Martin, Mgr zoologie

951 424 330

730 588 068
Výborná Jana pozemky AOPK ČR, pozemková agenda, pozemkové úpravy, GIS

951 424 323

725 729 139
Žáčková Pavla, Mgr. garant projektu mon. &  inv. MZCHÚ (botanika)

951 424 325

731 631 492

emailové adresy pracovníků jsou ve formátu jmeno.prijmeni@nature.cz

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt