Informace pro obce

Studie Preventivní hodnocení krajinného rázu na území CHKO České středohoří (Lőw a spol., s.r.o., Brno, 2010) jako vstupní údaj pro ÚAP. zde + přílohy

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt