Naučná stezka Lovoš

Naučná stezka Lovoš
  • délka: 9,0 km
  • počet panelů: 12 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Střední

Území, kterým prochází trasa naučné stezky Lovoš, patří bezpochyby k přírodovědně nejbohatším a turisticky nejatraktivnějším koutům Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Lesnatý vrch Lovoš s nadmořskou výškou vrcholu 569,7 m je spolu s Kybičkou (též Malý Lovoš, 489,0 m) významnou krajinnou dominantou okolí města Lovosice, jehož název se jménem vrchu souvisí. Důvodem k tomu, že tato naučná stezka byla vybudována již v roce 1981, jako první na území Českého středohoří, byly zejména přírodní hodnoty území. Pro umístění naučné stezky byl zvolen prostor mezi údolím Labe, kde se nachází proslulá Brána Čech, a centrální částí horopisného podcelku Milešovské středohoří. Návštěvník má možnost projít malebné Oparenské údolí směrem proti proudu Milešovského potoka a vystoupit na vrchol Lovoše, odkud se naskýtá jedinečný rozhled na sousední vrchy a v případě příznivého počasí i poměrně daleko do krajiny Litoměřicka a jeho okolí. Hlavním cílem naučné stezky je seznámit nás s pestrostí geologické stavby masívu Lovoše a Brány Čech, zajímavostmi tohoto území z hlediska geomorfologického, přiblížit bohatost  a rozmanitost zdejších přírodních stanovišť a také upozornit na některé historické zajímavosti a dlouhodobé i dnešní hospodářské vlivy člověka na zdejší krajinu, která je v rámci Čech mimořádná.Lovoš je národní přírodní rezervací a je součástí soustavy Natura 2000

začátek Malé Žernoseky u hřiště
konec Lovoš pod vrcholem
délka 9 km
počet zastávek 12 zastávek
zaměření přírodovědné a vlastivědné
typ stezky pro pěší
náročnost střední náročnost; mezi zast.5,7 a 8 vyšší, hlavně v zimním období
čas prohlídky 3 hodiny
značení pásové a informační tabule
tištěný průvodce průvodce  NS z roku 2009 je k dispozici na Správě CHKO ČS, IC Lovosice a Litoměřice
roční doby návštěvy celoročně
mapa turist.mapa Č. středohoří západ
poznámky prochází Národní přírodní rezervací Lovoš
správce stezky Správa CHKO České středohoří
okres Litoměřice
katastry obcí M.Žernoseky,Oparno, Lhotka n.L.

 

Mapa stezky

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt