Naučná stezka Boreč

Naučná stezka Boreč
  • délka: 3,0 km
  • počet panelů: 9 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Střední

Borečský vrch se spolu s Lovošem nachází poblíž města Lovosice. Návštěvníkem Českého středohoří může být snadno považován jen za jeden z mnoha kopců, které zde tvoří působivé panoráma. Svojí výškou 469 metrů není zvláštní dominantou ani nemá na první pohled ničím výjimečný tvar. Přesto patří k atraktivním turistickým cílům této oblasti a ve Středohoří je jedním z nejstarších chráněných území. Společně s Lovošem má další prvenství. To se týká vybudování první okružní naučné stezky, která od roku 1981 přibližuje veřejnosti jedinečné hodnoty a vzácné přírodní jevy těchto dvou chráněných území. Nověji se pak Borečský vrch stal jednou z prvních evropsky významných lokalit, které jsou na území Chráněné krajinné oblasti České středohoří součástí soustavy NATURA 2000. Na rozdíl od mnoha jiných vrchů je Borečský vrch hojně navštěvován v každém ročním období, protože nabízí jak proměnlivé pohledy na okolní krajinu, tak vždy něco jiného z živé i neživé přírody. Hlavním lákadlem pro návštěvníky je v hluboké zimě jedinečný systém ventarol, na jaře a v létě vzácná květena a později krásně barevné scenérie okolních kopců a hor. Důvodem k zařazení mezi evropsky významná chráněná území je výskyt kriticky ohroženého rostlinného druhu koniklec otevřený, ale již předtím zde byla v roce 1951 vyhlášena přírodní rezervace s cílem zachovat celá společenstva rostlin teplých strání, skal, sutí a také hajní květenu tohoto homolovitého vrchu zajímavého i výstupy teplých a vlhkých par z puklin na jeho temeni v zimním období a naopak studeného vzduchu ze sutí na úpatí během jara a léta. Na exhalace teplého vzduchu je vázán výskyt unikátního druhu mechorostu ze skupiny játrovek, který zdejšímu vrchu vděčí za svoje jméno –  borečky vzácné. V roce 1992 byl Borečský vrch podle nového zákona o ochraně přírody a krajiny převeden do kategorie národní přírodní památka.

 

začátek Režný Újezd náves
konec Režný Újezd náves
zaměření přírodovědné, historické
náročnost střední obtížnost, v zimním období vysoká
čas prohlídky 1,5 hodiny
značení pásové značení a informační tabule
tištěný průvodce průvodce z roku 2010 je k dispozici na Správě CHKO ČS, IC Litoměřice a Lovosice a  v omezeném množství též ve schránce u třetího zastavení NS
roční doby návštěvy celoročně
mapa turist.mapa C. středohoří západ
poznámky prochází Národní přírodní památkou Boreč
správce stezky Správa CHKO České středohoří
okres Litoměřice
katastry obcí Boreč

 

Mapa stezky

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt