Další naučné stezky

Další naučné stezky
  • délka: 0,0 km
  • počet panelů: 60 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Střední

 

Naučná stezka Pod Vysokým Ostrým, Ústí nad Labem, Střekov - Ústí nad Labem, Brná. Prochází okrajem přírodní rezervace Sluneční stráň, vynikající společenstvem skalních stepí.
Délka trasy 8 km, 16 zastávek přírodovědného a místopisného obsahu, za sněhu a náledí ztížená dostupnost.

 

Naučná stezka Bedřicha Smetany, Obecní úřad Kamýk – zřícenina hradu Kamýk, délka trasy 0,6 km, 7 zastávek vlastivědného a přírodovědného obsahu, pro pěší, za sněhu a náledí ztížená dostupnost. Zřizovatel a provozovatel OÚ Kamýk
 

Naučná stezka Luční potok, Zubrnice a nejbližší okolí, navazuje na Skanzen lidové architektury a bydlení Zubrnice. Délka trasy 2,5 km, 12 zastávek přírodovědného a vlastivědného obsahu, zřizovatel Institut enviromentálního inženýrství Technické university Ostrava, provozovatel Obec Zubrnice. Pro pěší a cyklisty, za sněhu a náledí ztížená dostupnost.
 

Cesta přátelství, Bořislav – Bílka – Černčice. 13 zastávek – umělecká sochařská díla  českých a německých autorů. Celoroční dostupnost pro pěší i cyklisty.  Zřizovatel a provozovatel Občanské sdružení Bílka a Obec Bořislav.

 

Naučná stezka Řepčice – Panna, Východiště Řepčice, náves, cesta vede na vrch Panna (vyhlídkové místo a bývalý hrad). Délka 2 km, pásové značení. 4 zastávky a tabule s texty přírodovědného a místopisného obsahu. Zřizovatel a provozovatel Lesy ČR, s.p., lesní správa Litoměřice.

 

Tyršova naučná stezka –stezka je ve správě Občanského sdružení k. ú. Boreč. V současné době začíná u kapličky na návsi v Borči a končí na vrcholu kopce Boreč.

 

Naučná stezka Březina – věnována společenským funkcím lesa. Výchozí i cílový bod je u rybníků pod hradem Kostomlaty. Stezka vede přes činný sesuv, kolem Vysoké jedle k Vojenskému rybníku, okolo PR Březina (rašeliniště) a zpět pod hrad Kostomlaty. Délka 7 km, klasické značení, 8 zastávek, tabule s texty přírodovědného , místopisného a lesnického obsahu . Zřizovatel a provozovatel Lesy ČR, s.p., lesní správa Litoměřice.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt