Projekt Life

Dotační program Evropské komise Life +  je zaměřen na podporu přírodně cenných území spadajících do systému  Natura 2000. Projekty mají přispět k zastavení poklesu biodiverzity aktivní ochranou nelesních biotopů a druhů evropského a národního významu zavedením vhodného managementu a zlepšením stavu jejich ochrany. Jedním z hlavních cílů projektů je zajištění dlouhodobé udržitelnosti, péči o území např. zapojením místních zemědělských subjektů. Správa projekt LIFE+ realizuje od r. 2011 a je zaměřen na obnovu stepních porostů lounckém regionu.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt