Plán péče

Plán péče o CHKO České  středohoří je odborný a koncepční dokument  ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu  území  navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany. Plán péče slouží 
k usměrňování a ovlivňování  lidské činnosti s ohledem na poslání CHKO, jako podklad pro jiné druhy  plánovacích dokumentů 
a pro rozhodování orgánů ochrany přírody.

Plán péče o CHKO České  středohoří pro období 2015-2024  byl zpracován  v roce 2014, schválen byl Ministerstvem  životního prostředí  ČR v lednu 2015.   

Ke stažení: zde 3.2 MB

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt