Péče o přírodu a krajinu

Významnou  činností AOPK ČR je odborná a praktická péče o přírodu a krajinu. Prostřednictvím národních zdrojů a zdrojů z Evropské unie jsou financovány krajinotvorné programy, které jsou určeny na realizaci specifických opatření v rámci ochrany přírody a to nejen ve zvláště chráněných územích, ale i ve volné krajině.

 Finanční prostředky pro tato opatření získává z následujících zdrojů: 

  • Program péče o krajinu Ministerstva životního prostředí (PPK)
  • Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
  • Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
  • Operační program Životní prostředí (OPŽP) - program EU

 

Souhrnné informace o financování péče o přírodu a krajinu naleznete zde

 

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt