Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří >> Aktuality >> V Českém středohoří byly napadeny další ovce

V Českém středohoří byly napadeny další ovce

V Českém středohoří byly napadeny další ovce

7.5.2018

Zemědělci se mohou s dotazy ohledně možností zabezpečení stád obracet na AOPK ČR, Správu CHKO České středohoří.

Pro zemědělce z této oblasti je na 22. května připraven také seminář, který se bude týkat zejména problematiky ochrany stád před vlkem.

Ovce byly napadeny během posledního dubnového víkendu na pastvině nedaleko Lbína, kde se páslo několik stovek zvířat. Usmrceny byly dvě ovce a osm jehňat, další 2 ovce musely být pro rozsáhlá zranění utraceny. Jedná se již o páté napadení ovcí velkou psovitou šelmou. Vzhledem k charakteru útoku a k zaznamenané přítomnosti vlka v oblasti (záznamy z fotopastí a pozorování, nalezené stopy), pracuje Správa CHKO s verzí, že se jednalo o vlka. Zadané genetické analýzy by měly tuto verzi už jen definitivně stvrdit.

Pracovníci regionálního pracoviště AOPK ČR jsou s místními zemědělci v kontaktu. V oblastech, kde se vlk objevil, je důležité, aby chovatelé zabezpečili svá stáda. Finanční prostředky na tato opatření je možno čerpat z Operačního programu Životní prostředí. Tradiční ochranou hospodářských zvířat na pastvině je trvalá přítomnost velkého pasteveckého psa nebo pastevce u stáda  - vyplatí se zejména při chovu většího počtu ovcí nebo koz. Drobnějším chovatelům se doporučuje, aby svá hospodářská zvířata (ovce, kozy či mladý skot) hlavně na noc řádně umístili například do pevného objektu nebo do vyšší, nejlépe dvojité ohrady v blízkosti domu, je-li to možné. Osvědčuje se také připevnění barevných pruhů látky, takzvaných zradidel, na ohradu. Podrobné informace jsou k dispozici na www.navratvlku.cz

Výskyt vlků v severních Čechách je výsledkem jejich přirozeného šíření ze Saska, kde se momentálně vyskytuje třináct rozmnožujících se smeček. Vlci se dlouhodobě pohybují na Šluknovsku a v okolí Doks, jednotlivá pozorování jsou zaznamenána také z oblasti Jizerských, Lužických a Krušných hor. Vlci žijí v rodinných smečkách o velikosti 5-10 kusů, roční až dvouletá mláďata pak smečku opouštějí a hledají si nová teritoria.

Pro naši krajinu jsou potřeba jak hospodářská zvířata, která ji pomáhají udržovat, tak vlci. Jejich kořistí jsou totiž především velcí kopytníci, jako jelen, srnec či prase divoké, kteří způsobují velké škody lesníkům i zemědělcům. Stát proto chovatelům hradí škody, které vlci na hospodářských zvířatech mohou způsobit, a zároveň poskytuje již zmiňované dotace na zabezpečení stád.

Babiny_panorama

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt