Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří >> Aktuality >> Slavnosti stepí již po osmé představily unikátní přírodu vrchu Raná

Slavnosti stepí již po osmé představily unikátní přírodu vrchu Raná

Slavnosti stepí již po osmé představily unikátní přírodu vrchu Raná

3.6.2019

Vrch Raná u Loun opět ožil již osmým ročníkem Slavností stepí, který se konal v sobotu 18. května 2019. Akci organizovala AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří v úzké spolupráci s představiteli obce Raná.

Chceme seznamovat veřejnost se zcela unikátní přírodou lounské části Českého středohoří. Přírodní bohatství zdejší vrchů potřebuje péči a není k tomu lepší cesty než skrze podporu tradičních forem hospodaření. Proto jsou pevnou součástí akce ukázky chovů hospodářských zvířat. Pastva ovcí a koz totiž napomáhá tomu, aby zdejší krajina nezarostla náletem a měly tu i nadále prostor vzácné stepní druhy, jako jsou sysel obecný, saranče skalní, stepník rudý, hlaváček jarní, koniklec luční český a řada kavylů,“ uvedl Petr Kříž z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Pro návštěvníky slavností byl připraven bohatý program od exhibice pastvy ovcí za dohledu pasteveckého psa, přes bonitaci plemenných beranů, po ukázky lidových řemesel jako zpracování vlny, včelařství, svíčkařství či kovářství. Dále byly připravené exkurze zaměřené na ochranu místní přírody.

Současně okolo úpatí vrchu vedla naučná stezka. Děti i jejich rodiče si tak mohly vyzkoušet různé aktivity, z nichž nejpoutavější bylo jistě pozorování místních syslů, poznávání středohorské květeny, určování ceněných minerálů zdejších hor nebo výklad o ptactvu s ukázkou živých ptáků. Za absolvování naučné stezky na děti čekala odměna.

Slavnosti stepí mají tradičně velký ohlas. Proto AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří začala s přípravami na druhý ročník Slavností pastvin, který proběhne 31. srpna 2019 v obci Hlinná.

 

 1  2  3  4  5

6  7  8  9  10

 

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt