Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří >> Aktuality >> Seminář-Možnosti získání finanční podpory z prioritní osy 4

Seminář-Možnosti získání finanční podpory z prioritní osy 4

Seminář-Možnosti získání finanční podpory z prioritní osy 4

13.8.2019

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, Vás srdečně zve na seminář zaměřený na možnosti získání finanční podpory z prioritní osy 4. 

Termín konání: 3. 9. 2019 od 10 hod. 

Místo konání: budova „C“ Krajského úřadu Ústeckého kraje 

Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem 

místnost č. 222, 1. patro 

Program semináře: 

· Představení prioritní osy 4 

Specifický cíl 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území  

 

Specifický cíl 4.2 - Posílit biodiverzitu 

Specifický cíl 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny 

 

Specifický cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

 

· Prevence škod způsobených vlkem na hospodářských zvířatech, Ing. Jiří Nyklíček, AOPK ČR, Samostatný odbor OPŽP
 

· Aktuální informace a změny - formální náležitosti žádosti a podmínky obecné přijatelnosti, hodnocení, nejčastější chyby, Náklady obvyklých opatření MŽP, harmonogram výzev, aktuální změny v pravidlech 

· Diskuse 

Vstup na seminář je zdarma. 

Přihlásit se lze na e-mailové adrese: tomas.stuchlik@nature.cz nejpozději do 28. 8. 2019.  

                                                Počet účastníků semináře je omezen kapacitou přednáškového sálu (50 osob).

Pozvánka ve formátu PDF je ke stažení: zde.pdf

 

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt