Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří >> Aktuality >> Městečko Verneřice se zapojilo do ochrany modrásků

Městečko Verneřice se zapojilo do ochrany modrásků

Městečko Verneřice se zapojilo do ochrany modrásků

13.8.2020

V blízkosti hřiště město nově udržuje plochu s rostlinami krvavce totenu, které slouží jako živná rostlina pro evropsky chráněné druhy motýlů - modráska bahenního a modráska očkovaného.

Kdo by nyní navštívil hřiště při vjezdu do města Verneřice byl by překvapen, jak se neudržovaná louka, která v minulosti lákala k odkládání odpadu, nově proměnila v zelenou plochu plnou kvetoucích rostlin krvavce totenu. Město Verneřice využilo v jarních měsících nabídku Agentury a na loučce provedlo seč travního porostu s odstraněním pokosené hmoty ještě před 10. červnem. Díky tomuto včasnému zásahu je loučka nyní plná živných rostlin, na které usedají modrásci, aby nejen sáli nektar, ale zejména do květních hlávek kladli vajíčka.

Vylíhlé housenky motýlů zůstávají v květech 2–3 týdny. Ve čtvrtém týdnu vypadávají pod živnou rostlinu, kde jsou přeneseny mravenci do mravenišť. V mraveništích se housenky živí larvami a kuklami mravenců. Při dlouhém adopčním obřadu vylučují housenky směs cukrů a kyselin a svým zkroucením napodobují mravenčí larvu. Housenky v mraveništích přezimují a nakonec se zde i zakuklí. S motýli se můžeme na lokalitách setkat zejména za slunných dnů během měsíců červenec – srpen.

Náklady spojené s péčí o travní porost jsou městu hrazeny z prostředků Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí. Travní porosty s výskytem modrásků na Verneřicku byly doposud udržované zejména zemědělci v rámci nadstavbového dotačního titulu Ochrana modrásků Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství. Věříme, že společnými silami se nám podaří modrásky v krajině Verneřicka zachovat.

modrasek_bahenni_II_Vlcek_2020

Modrásek bahenní, Foto: Martin Vlček

modrasek_bahenni_par_Vlcek_2020

Modrásek bahenní, Foto: Martin Vlček

modrasek_ockovany_Vlcek_2020

modrásek očkovaný, Foto: Martin Vlček

Vernerice_louka_modrasci_jaro_2020

Verneřická louka, jaro 2020

 

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt