Lipová hostila zájemce o dotace OPŽP

Lipová hostila zájemce o dotace OPŽP

20.6.2018

V Lipové se dozvěděli nejen o novinkách v OPŽP, ale především na vlastní oči viděli, co vše a s jakým výsledkem lze z prioritní osy 4 realizovat.

Lipová je malá obec na Bohem zapomenutém Šluknovsku. Navzdory své velikosti se však pyšní celou řadou kvalitně realizovaných opatření financovaných z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), a právě proto sem ve čtvrtek 7. 6. 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny pozvala nové zájemce o dotace. V Lipové se dozvěděli nejen o novinkách v OPŽP, ale především na vlastní oči viděli, co vše a s jakým výsledkem lze z prioritní osy 4 realizovat.

Obec Lipová se dnes díky akčnímu přístupu celého vedení chlubí rekonstruovaným Zámeckým rybníkem, barokní zahradou, zámeckým parkem, revitalizovanou zelení v intravilánu obce a výsadbou a ošetřováním zeleně v ÚSES. Místním průvodcem nám byl sám starosta Lipové pan Pavel Svoboda a během celého dne sdílel s účastníky své zkušeností s OPŽP a cenné praktické rady.

S novinkami OPŽP a novými výzvami pak potenciální žadatele z řad zástupců obcí a měst, LČR, MAS Labské skály a projektantů seznámili pracovníci AOPK ČR, Správy CHKO České středohoří, a to pod střechou dalšího z místních klenotů. Podstávkový dům čp. 424 v Lipové patří mezi nejstarší dochované stavby svého druhu v severních Čechách, z kraje 18. století jej postavil místní stavitel Zacharias Hoffmann. V letech 2010–2013 prošel rozsáhlou rekonstrukcí a dnes slouží jako informační centrum, muzeum a společenský prostor pro setkávání.

AOPK ČR děkuje panu starostovi  za poskytnutí prostor pro seminář a těší se na budoucí spolupráci při přípravě dalších projektů v regionu.

Zároveň upozorňujeme, že dne 15. 6. 2018 byly vyhlášeny nové výzvy pro prioritní  osu 4. Informace naleznou zájemci na odkazu https://www.opzp.cz/vyzvy/, konzultace konkrétních projektových záměrů a přípravy projektových žádostí pak lze konzultovat přímo s pracovníky AOPK ČR, RP SCHKO České středohoří.

 

IMG_7981

IMG_8018

IMG_8056

 

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt