Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří >> Aktuality >> Kriticky ohrožení sokoli mají opět klid ke hnízdění

Kriticky ohrožení sokoli mají opět klid ke hnízdění

Kriticky ohrožení sokoli mají opět klid ke hnízdění

10.2.2021

Nelegální ferrata v přírodní rezervaci Vrabinec byla odstraněna.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří společně s obcí Těchlovice, Českým horolezeckým svazem a jednotkou Hasiči-Rescue zajistila demontáž nelegálních ferrat v přírodní rezervaci Vrabinec. Bez vědomí úřadů tu postupně vzniklo sedm zajištěných cest, které poškodily zdejší cennou přírodu. Kvůli častému rušení se například nezdařilo hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků, jako jsou sokol stěhovavý a výr velký. Jedna ferratová cesta dokonce vedla metr od hnízda sokolů. Sokoli později hnízdo opustili ve fázi inkubace snůšky.  

 

Vysoký tlak návštěvníků vedl také k intenzivnímu sešlapu dříve nedotčených skalních ploten s cennou florou. Utrpěla zejména část populace ohrožené tařice skalní. Masivní kovové prvky a lana ferrat narušily vzhled této krajinné dominanty a zároveň zasahovaly do pozůstatků středověkého hradu. 

 

Horolezecké aktivity jsou na Vrabinci nadále povoleny, vyjma období hnízdění. Pěší turisté mohou do rezervace vstoupit po značených cestách.

 

Michal Porteš_Ilustrační_foto_úspěšné_hnízdění_sokolů_jiná_lokalita_v_Českém_středohoří

Michal Porteš_Odstranění kotvení ferrat_AOPK ČR

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt