Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří >> Aktuality >> Ještěrka zelená - symbol projektu LIFE České středohoří

Ještěrka zelená - symbol projektu LIFE České středohoří

Ještěrka zelená - symbol projektu LIFE České středohoří

23.5.2018

Kriticky ohrožená ještěrka zelená je jedním ze šesti cílových druhů projektu LIFE České středohoří.

Ještě na konci 50. let minulého století bylo údolí řeky Labe plné zelených ještěrek. Lidé hospodařili i na sebemenším kousku země od Litoměřic až k Děčínu a na spasených či pokosených lukách, rozdělených vyhřátými kamennými zídkami, se ještěrkám dařilo. Živili se pro člověka obtížným hmyzem či plži a udržovaly tak v přírodě tolik potřebnou rovnováhu. Pak ale přišly pro ještěrku zlé časy. Luka zarostla křovím a náletovými dřevinami, zídky se rozpadly a zelené krásky z labského údolí téměř vymizely.

Ještěrka zelená se dnes vyskytuje už jen na dvou místech Českého středohoří; na vrchu Kalvárie u Libochovan a v Dolních Zálezlech. Lacerta viridis, jak zní její latinský název, dorůstá délky až 40 cm. Jejím domovem jsou vyhřáté stepní porosty s množstvím skalek či kamenných zídek, kde ve spárách nachází bezpečný úkryt. Samice jsou hnědavé až zelené, s tmavšími skvrnkami podél dvou žlutavých pruhů po stranách hřbetu. Dospělí samci jsou obvykle zelení, v období páření se však vyznačují tyrkysově zbarveným hrdlem. Lidé často ani netuší, že u nás takto exoticky působící plaz žije. I proto se tento kriticky ohrožený druh stal symbolem projektu LIFE České středohoří.

Kriticky ohrožená ještěrka zelená je jedním ze šesti cílových druhů projektu LIFE České středohoří. Jeho hlavním cílem je prostřednictvím péče o krajinu stabilizovat populace šesti cílových druhů: ještěrky zelené, sarančete skalního, přástevníka kostivalového, koniklece otevřeného, kavylu olysalého a střevíčníku pantoflíčka.

Managementová opatření, zejména mýcení křovin, náletových dřevin a dalších invazních druhů, pastva, kosení a dosadby původních odrůd ovocných stromů jsou prováděna v devatenácti vybraných lokalitách centrální části Českého středohoří.

Další informace o projektu: https://www.facebook.com/lifeceskestredohori

IMG_9066_zm

PICT0037

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt