Jak jsme oslavili Den Země

Jak jsme oslavili Den Země

28.4.2022

Předchozí roky ovlivněné koronavirovou pandemií organizaci akcí ke Dni Země příliš nepřály. Naštěstí letos se situace zlepšila a oslavám nic nebránilo.

Naše pracoviště ve spolupráci se Správou NP České Švýcarsko a ZOO Děčín připravilo program ke Dni Země u knihovny v Děčíně. Akce se konala ve čtvrtek 21. dubna 2022 a představila přírodu Českého středohoří, Labských pískovců a Českého Švýcarska. Program doplnila i stanoviště o stráži přírody, zvířátkách a včelařství. Akce se účastnilo okolo tisíce dětí, pedagogů i návštěvníků z řad veřejnosti.

 Hned v pátek 22. dubna 2022 jsme ve vzdělávání o přírodě pokračovali, a to ve spolupráci s městem Litoměřice. Litoměřický Den Země zahrnoval dopolední program pro školy na zahradě u bašty Baba, která je naším sídlem. Část zahrady prošla rekonstrukcí díky prostředkům z projektu LIFE České středohoří a slouží nyní jako botanická expozice. Během programu si děti mohli projít pět zážitkově-naučných stanovišť zaměřených na téma krajiny, geologie, savců a ptáků, hmyzu a rostlin. Akci navštívilo přibližně 200 dětí se svými pedagogy.

Dále jsme se připojili ke Dnu Země v Zooparku Chomutov, který se konal v sobotu 23. dubna 2022. Na této akci pro rodiny jsme připravili informační stánek o Českém středohoří a principech jeho ochrany. Také o projektu LIFE České středohoří a jeho aktivitách. Stánek doplnilo několik naučných aktivit pro děti. Odhadovaná účast našeho stánku čítá 800 osob.

Maraton oslav jsme zakončili Dnem Země v Jiráskových sadech v Litoměřicích. Ten se konal v úterý 26. dubna 2022 a byl pořádán Domem dětí a mládeže Rozmarýn. Naše pracoviště zde zajišťovalo jedno z osvětových stanovišť, které navštívilo okolo 500 dětí ze základních a mateřských škol z Litoměřicka.

2022_04_21 Den Země knihovna Děčín 2022_04_22 Den Země Správa CHKO ČS Litoměřice01   2022_04_22 Den Země u Správy CHKO   2022_04_23 Den Země Zoopark Chomutov   2022_04_26 Den Země Dopravní hrřiště Litoměřice

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt