Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří >> Aktuality >> Další rok obnovy jedinečné přírody Českého středohoří

Další rok obnovy jedinečné přírody Českého středohoří

Další rok obnovy jedinečné přírody Českého středohoří

13.3.2019

Zanedbaným teplomilným stanovištím je navracena původní podoba díky šestiletému projektu LIFE České středohoří.

 V roce 2018 se na 14 hektarech vyřezávaly náletové dřeviny, na 19 hektarech probíhalo cílené sečení, na dalších 19 hektarech se páslo stádo ovcí a koz. Došlo i na výsadbu dřevin na 1 ha lesních porostů. Nejrozsáhlejší zásahy proběhly v sadech pod Lovošem, na vrchu Kočka a na Bílých stráních pod Košťálovem. Zásahy na lokalitách provádí zejména místní zemědělci, kteří nezřídka sami iniciují další přírodě prospěšné projekty. Podporou tradičních forem zemědělství dochází k obnově mozaikovité krajiny, poskytující vhodné podmínky pro rozvoj pestré škály rostlinných i živočišných druhů.

Pracovníci CHKO České středohoří se aktivně věnovali sledování výskytu druhů. Poznatky získané pozorováním během roku slouží k výběru vhodných podpůrných aktivit i při sledování vývoje populací. V rámci práce s veřejností, bez jejíž podpory se ochrana přírody neobejde, došlo v roce 2018 na prezentaci projektu obyvatelům i představitelům středohorských obcí, bylo zorganizováno 32 akcí napříč celým krajem zaměřených na osvětu teoretickou i praktickou. Podařilo se zorganizovat první ročník Slavností pastvin u obce Hlinná a již tradičně proběhly Slavností stepí na Rané.

Aktivity projektu LIFE České středohoří je možné pravidelně sledovat na facebooku a nově i na oficiálním webu http://www.lifecs.cz/, kde se čtenář doví o plánovaných zábavných i osvětových akcích pro veřejnost.

LIFE CS - Brigáda RP na Holém vrchu LIFE CS - Monitoring Bílé stráně pod Košťálovem 2018_Lenka Čolobentičová LIFE CS - Muzejní noc Ústí nad Labem 2018_Lenka Čolobentičová LIFE CS - Slavnosti stepí 2018_Lenka Čolobentičová LIFE CS -Koseni_Holý vrch_Martin_Ušala 

LIFE CS_Kalvárie_plazník_Martin Vlček LIFE CS_Pastva_Knobloška_Lenka Čolobentičová LIFE CS_Slavnosti pastvin na Hlinné_Lenka Čolobentičová LIFE CS_Výlet za konikleci_Holý vrch_Lenka Čolobentičová LIFE CS-Setkání_zemědělců-Lovosice-2018_Lenka Čolobentičová

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt