Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
Tel.: +420 951 424 301

Y.FuVWil~.qyY~haVX~xRdkj05pJ

ID DS: 6npdyiv

AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří
detašované pracoviště Ústí nad Labem    
Bělehradská 1308/17
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 951 424 321

AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří
detašovaná kancelář Děčín  
Teplická 424/69    
405 02 Děčín

ID DS: 6npdyiv

úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Konzultace pouze po telefonickém či emailovém objednání u příslušného pracovníka.

kontakty na pracovníky: zde

Chraněná krajinná oblast České středohoří se rozprostírá na severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe. Zaujímá téměř celou geomorfologickou jednotku stejnojmenného pohoří. Pro České středohoří typické kuželovité tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů. Specifické přírodní podmínky (průměrné roční teploty 9-5 °C, průměrné roční úhrny srážek 470-800 mm, převážně zásaditá reakce půdy) jsou důvodem, proč je České středohoří jedna z nejbohatších oblastí na množství druhů rostlin a živočichů v České republice. Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí a na ně vázaný výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámci státu prohlášeny za kriticky nebo silně ohrožené. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo České středohoří velmi brzy osídleno a kultivováno člověkem. Během staletí se tu vyvinula svérázná, harmonicky utvářená krajina, typického reliéfu, krajina ovocných sadů, protkaná množstvím drobných sídel s lidovou zástavbou a vznosnými historickými památkami.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1976
Rozloha: 1063 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 5 národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 12 přírodních rezervací, 18 přírodních památek
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti RP Správa CHKO České středohoří národní přírodní rezervace Bořeň, Zlatník, Malý a Velký štít a Jezerka  a  národní přírodní památky Kleneč a Velký vrch.
Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt