Array

Úřední deska

Údaje zveřejněné na úřední desce

 

 úplný oficiální název

 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,

 Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří 

 adresa  Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
 telefon  416 574 611
 fax  416 574 610
 e-podatelna  ep.cstred@nature.cz
 DS  6npdyiv
 úřední hodiny  Naleznete na stránce O správě 
 www stránky  http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz/ 
 IČ  62933591
 bankovní spojení  ČNB Praha, 18228-011/0710
 popis organizační struktury  Naleznete na stránce O správě

 předpisy, podle nichž povinný

 subjekt  zejména jedná

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 

Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt