Array

Kontakty

Ing. Petr Kříž, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO České středohoří

mobil: 725 571 781, tel.: 416 574 600, 475 258 322, email: petr.kriz@+ přípona nature.cz

 

AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice

 

jméno

činnost

telefon

mobil

Benešová Lucie, Bc. asistentka PR manažera LIFE 416 574 622 703 499 067
Buk Martin informatik, správa sítě, GIS 416 574 621 720 512 444
Hamerský Roman, Ing, MSc. botanik, PPK, NATURA 2000, mezinárodní spolupráce 416 574 617 725 701 394
Janda Zdeněk, Ing. zástupce vedoucího odd. ochrany přírody a krajiny, zemědělství, pozemkové úpravy, ÚSES, stavební činnost okr. Louny, Most, Děčín 416 574 623 606 269 736
Kopecká Šárka, Ing. zemědělství, agroenviromentální programy, stavební činnost okr. Česká Lípa 416 574 629 725 926 266
Kopecký Vladislav, Ing. vedoucí Oddělení péče o přírodu a krajinu, krajinotvorné programy 416 574 601 723 249 399
Krupková Jana vedoucí provozního oddělení, podatelna 416 574 613 731 664 054
Kubátová Gabriela, Ing.
manažer projektu LIFE
416 574 612 703 499 065
Kyselka Jan, Mgr. vedoucí Oddělení ochrany přírody a krajiny 416 574 627 725 843 347

Moravec Pavel

zoolog 416 574 615 731 632 358

Nitsch Ondřej, Mgr., Bc.

PR manažer LIFE 416 574 626

703 499 066

Pokorná Pavlína, Ing. Bc.

 

zemědělství, dřeviny 416 574 625

731 694 774

 

Porteš Michal, Mgr.

 

zoolog 416 574 614

730 841 341

Prahová Jana ekonomka 416 574 611

731 664 053

Šatrová Bohumila, Ing. arch. stavební činnost v okr. Litoměřice, územní plánování, krajinný ráz 416 574 618 724 243 860
Tremlová Kateřina, Mgr. botanika LIFE 416 574 624 703 499 068
Vlček Martin, Ing. zoologie LIFE 416 574 616 606 640 286
Vodvářková Tereza, Ing. stavební činnost okr. Teplice, Ústí nad Labem 416 574 628 725 701 369

 

AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří, Detašovaná kancelář Děčín, Teplická 424/69, 405 02 Děčín

 

jméno

činnost

mobil

Černá Lenka, Mgr. práce s veřejností, odborný referent 725 729 103

Křivánek Jiří, Mgr.

lesnictví

725 141 703

 

AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří, pracoviště Ústí nad Labem,  Bělehradská 1308/17,

400 01 Ústí nad Labem

 

jméno

činnost

telefon

mobil

Bělohoubek Jiří, Mgr. vedoucí oddělení sledování stavu biodiverzity, botanika, NATURA 2000 475 258 337 725 708 499
Forejt Michal, Mgr.
krajinný ekolog 475 258 326 725 141 682
Chvátal Petr, RNDr. geologie, MaS, PPK, územní plány 475 258 320 602 205  598
Matějková Adéla, Mgr. zoologie 475 258 336

725 701 406

Podrápská Radka, Ing.

vodní hospodářství, OPŽP

  774 205 585

Pošvová Sládečková Pavlína

ekonomka 475 258 331 730 806 814

Stuchlík Tomáš, Ing.

OPŽP, POPFK, vodní hospodářství, lesnictví  475 258 333 777 205 585
Suchardová Kateřina, Ing.   475 258 334 725 701 386
Šolcová Štěpánka dendrologie, krajinný ráz, památné stromy, OPŽP 475 258 324 725 729 135
Vohralík Martin, Mgr zoologie 475 258 325 730 588 068
Výborná Jana pozemky AOPK ČR, pozemková agenda, pozemkové úpravy, GIS, IT 475 258 332 725 729 139
Žáčková Pavla, Mgr. garant projektu mon. &  inv. MZCHÚ (botanika) 475 258 335 731 631 492

emailové adresy pracovníků jsou ve formátu jmeno.prijmeni@nature.cz

Regionální pracoviště Správa CHKO  České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt