Array
Správa CHKO České středohoří >> Aktuality >> „Kvetoucí stepní krásky“ - čtvrtý ročník výtvarné soutěže

„Kvetoucí stepní krásky“ - čtvrtý ročník výtvarné soutěže

„Kvetoucí stepní krásky“ - čtvrtý ročník výtvarné soutěže

25.2.2015

RP Ústecko, oddělení Správa CHKO České středohoří v rámci projektu LIFE+ „Stepi Lounského středohoří“ vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma „Kvetoucí stepní krásky“.

Cílem letošního ročníku soutěže je posílit vnímání rozmanitosti barev a tvarů rostlin na stepních lokalitách. Přestože stepi se na první pohled mohou jevit jako travní porosty s jednolitou strukturou, nachází se zde obrovské množství rostlinných druhů. Stepní rostliny jsou dobře přizpůsobeny náročným stepním podmínkám díky nejrůznějším adaptacím, od charakteristického tvaru listů či kořenů přes povrchovou vrstvu vosku zamezující ztrátám vody, až po specifickou dobu kvetení. Jaro je obdobím, kdy se lounské kopce doslova převlékají do šatů tvořených nejrůznějšími tvary, barvami a vůněmi květů stepních krásek.

Projekt LIFE+ „Stepi Lounského středohoří“ je zaměřen na obnovu našich kulturních stepí, podporu tradičních forem hospodaření a rovněž na udržení či zvýšení druhové rozmanitosti stepních společenstev. Neméně významným cílem projektu je také vyvolání zájmu o přírodu, rozvoj kladného vztahu k ní a potřeby ji chránit nejen mezi dětmi. Projekt LIFE+, finanční nástroj Evropské komise, finančně podporuje tuto soutěž. Více na www.ochranaprirody.cz/life.

 

Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie jsou rozděleny dle věku účastníků, a to následovně:

1.    děti z mateřských škol (věk 3-6 let)

2.    žáci prvního stupně základních škol (věk 7-11 let)

3.    žáci druhého stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletého gymnázia (věk 12-15 let)

Výtvarná díla (kresby, malby a grafiky formátů A4 nebo A3) mohou autoři přinést osobně nebo zaslat poštou na adresu LIFE+, AOPK ČR, RP Ústecko, oddělení Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice, a to nejpozději do 1.5.2015.

Na zadní straně každé práce musí být čitelně uvedeno jméno a věk autora, název díla, třída, škola, adresa školy a elektronický kontakt na osobu, která v dané škole za soutěž zodpovídá a soutěžní kategorie, do které je dílo přihlášeno.

Výtvarné práce bude posuzovat nezávislá porota složená z výtvarníků a zástupců AOPK ČR, RP Ústecko. Vyhodnocena budou vždy první tři místa v každé kategorii. Výtvarné práce budou navíc vystaveny u příležitosti Slavností stepí na Rané (konaných 16. 5. 2015). Veřejnost bude mít příležitost hlasovat, a tak vybrat práci, která získá cenu veřejnosti v podobě exkurze s odborným výkladem pro celou třídu.

Detailní informace o soutěži a jejich podmínkách naleznete zde 1.1 MB

.

Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt