čeština english polszczyzna

Detašovaná pracoviště

Správa CHKO České středohoří >> Správa CHKO České středohoří

Správa CHKO České středohoří

Správa CHKO České středohoří

Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 574 611

E-mail podatelna: Y.FuVWil~.qyY~haVX~xRdkj05pJ

 

ID DS: 6npdyiv

úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 17:00

Upozornění!

Od 1.6.2017 má regionální pracoviště nový název a změnu v územní působnosti.

Státní správu na území CHKO Labské pískovce vykonává Správa Národního parku České Švýcarsko.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří zahrnuje  SCHKO České středohoří a středisko Ústí nad Labem. K zasílání datových zpráv proto prosím používejte jednotnou ID DS: 6npdyiv


Korespondenční adresy:

AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří 
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří
Pracoviště Ústí nad Labem    
Bělehradská 1308/17
400 01 Ústí nad Labem

____________________________________________

AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří
Detašovaná kancelář Děčín  
Teplická 424/69    
405 02 Děčín

 

Na aktualizaci internetových stránek se intenzivně pracuje. Děkujeme za pochopení. 

Chraněná krajinná oblast České středohoří se rozprostírá na severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe. Zaujímá téměř celou geomorfologickou jednotku stejnojmenného pohoří. Pro České středohoří typické kuželovité tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů. Specifické přírodní podmínky (průměrné roční teploty 9-5 °C, průměrné roční úhrny srážek 470-800 mm, převážně zásaditá reakce půdy) jsou důvodem, proč je České středohoří jedna z nejbohatších oblastí na množství druhů rostlin a živočichů v České republice. Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí a na ně vázaný výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámci státu prohlášeny za kriticky nebo silně ohrožené. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo České středohoří velmi brzy osídleno a kultivováno člověkem. Během staletí se tu vyvinula svérázná, harmonicky utvářená krajina, typického reliéfu, krajina ovocných sadů, protkaná množstvím drobných sídel s lidovou zástavbou a vznosnými historickými památkami.

 

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1976
Rozloha: 1063 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 5 národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 12 přírodních rezervací, 18 přírodních památek
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti Správy CHKO České středohoří národní přírodní rezervace Bořeň a  národní přírodní památky Kleneč a Velký vrch.
Správa CHKO České středohoří

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Naučné stezky Všechny stezky

Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt