Detašovaná pracoviště

Správa CHKO České středohoří >> Správa CHKO České středohoří

Správa CHKO České středohoří

Správa CHKO České středohoří

Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice

Tel.: +420 416 574 611
Fax: +420 416 574 610

cstred@nature.cz

Upozornění! Od 1.1.2015 došlo ke změně organizační struktury AOPK ČR a naše pracoviště se tak stává součástí nově zřízeného regionálního pracoviště (RP) Ústecko!

AOPK ČR, regionální pracoviště Ústecko zahrnuje bývalá RP SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem a SCHKO České středohoří. S touto změnou došlo ke zrušení datové schránky SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem. K zasílání datových zpráv proto prosím používejte jednotnou ID DS: 6npdyiv


Korespondenční adresy:

AOPK ČR, RP Ústecko
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

AOPK ČR, RP Ústecko
Oddělení SCHKO České středohoří  
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

AOPK ČR, RP Ústecko
Oddělení SCHKO Labské pískovce  
Teplická 424/69    
405 02 Děčín

AOPK ČR, RP Ústecko
detašované pracoviště Ústí nad Labem    
Bělehradská 1308/17
400 01 Ústí nad Labem

Bližší informace k nové organizační struktuře AOPK ČR naleznete zde: Nová organizační struktura AOPK ČR

Na aktualizaci internetových stránek se intenzivně pracuje. Děkujeme za pochopení. 

Chraněná krajinná oblast České středohoří se rozprostírá na severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe. Zaujímá téměř celou geomorfologickou jednotku stejnojmenného pohoří. Pro České středohoří typické kuželovité tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů. Specifické přírodní podmínky (průměrné roční teploty 9-5 °C, průměrné roční úhrny srážek 470-800 mm, převážně zásaditá reakce půdy) jsou důvodem, proč je České středohoří jedna z nejbohatších oblastí na množství druhů rostlin a živočichů v České republice. Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí a na ně vázaný výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámci státu prohlášeny za kriticky nebo silně ohrožené. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo České středohoří velmi brzy osídleno a kultivováno člověkem. Během staletí se tu vyvinula svérázná, harmonicky utvářená krajina, typického reliéfu, krajina ovocných sadů, protkaná množstvím drobných sídel s lidovou zástavbou a vznosnými historickými památkami.

 

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1976
Rozloha: 1063 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 5 národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 12 přírodních rezervací, 18 přírodních památek
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti Správy CHKO České středohoří národní přírodní rezervace Bořeň a  národní přírodní památky Kleneč a Velký vrch.
Správa CHKO České středohoří

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Správa CHKO České středohoří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt